Гаранция и сервиз

Гаранционните условия на Керклиин ООД са съобразени с общите условия и изисквания на производителя ALFRED KÄRCHER GMBH за гаранционно обслужване.
Гаранцията на всички уреди KÄRCHER важи 12 месеца за професионалните машини и 24 месеца за битовите машини, и започва да тече от датата на приемане на машината от клиента.

По желание на клиента гаранциония срок на машините може да бъде удължен - допълнително 12 месеца за професионалните и 24 месеца за битовите машини. За целта машината с изтичащ гаранционен срок трябва да премине технически преглед в оторизиран сервиз на Керклиин. Техническият преглед е безплатен, а се заплащат само консумативите и резервните части, ако е наложително да бъдат подменени. След извършване на прегледа гаранционата карта на машината се презаверява за нов гаранционен период от оторизирания сервиз. 
Гаранцията е валидна само срещу представена правилно и четливо попълнена (без задрасквания и поправки) гаранционна карта.
През гаранционния период машината се ремонтира безплатно, ако повредата е причинена от материален или производствен дефект. Не се считат за гаранционни повреди на части вследствие на тяхното нормално износване.
При ремонт през гаранционния период гаранцията не се удължава, но клиентът получава гаранция 6 месеца за ремонтираната част.

Гаранционното обслужване може да бъде отказано при следните случаи:
- При неспазване указанията за монтаж и експлоатация;
- При механични повреди следствие на транспортиране или неправилна експлоатация;
- При направен опит за отстраняване на дефект от страна на неупълномощен сервиз или физически лица;
- При използване на непрофесионални (битoви) машини за професионални цели;
- При повреди вследствие на външни фактори като: неблагоприятни атмосферни условия, електрическо пренатоварване, наводнения и други;
- При повреди възникнали вследствие на лоша или повредена електро инсталация;
- При повреди, възникнали поради използване на нечиста вода или вода, подавана с недостатъчни налягане и дебит;
- При повреди, възникнали вследствие на използване в машините на киселинни или силно агресивни препарати;

- Не се считат за гаранционни повреди възникнали поради замръзване на отделни възли и части на машината;
- Не се считат за гаранционни повреди възникнали поради употребата на неоригинални аксесоари и консумативи;

 

Service_Inspection_app_ant_1-60110-300DPI.jpgПри предаването на машината на клиента задължително се провежда инструктаж за работа с нея и се подписва двустранен приемо- предавателен протокол.
Рекламациите за гаранционна повреда на закупена от Керклиин ООД машина се приемат в най – близкият оторизиран сервиз. Списък на оторизираните сервизи с техните адреси и телефони за връзка можете да намерите в раздел "КОНТАКТИ".
При гаранционна повреда е необходимо клиентът да транспортира машината до най – близкият оторизиран сервиз.
При ремонт на професионална машина с по - големи размери и тегло (например пароструйка, подопочистващ автомат и др.), по предварителна договорка със сервиза е възможно услугата да се извърши и на място. За целта клиентът е необходимо да осигури свободен достъп до нея в рамките на работното време на сервиза за извършване на ремонт и поправка.

Керклиин ООД извършва ремонт на всички видове машини с марка KÄRCHER.

При желание на клиента е възможно сключване на абонаментен договор за извънгаранционно поддържане на техниката.


ОБРЪЩАМЕ СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ НА ВСИЧКИ НАШИ КЛИЕНТИ, ЧЕ ПРЕДЛАГАНАТА В ХИПЕРМАРКЕТИТЕ ТЕХНИКА KÄRCHER Е САМО ЗА БИТОВИ ЦЕЛИ И НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА. ИЗПОЛЗВАНЕТО Й КАТО ТАКАВА ЩЕ НАПРАВИ ГАРАНЦИЯТА И НЕВАЛИДНА.

 

Service_Inspection_app_1_ant-30816-300DPI.jpg

Изработка Дот Медиа© karclean.bg 1998-2024